Szkody osobowe, uszczerbki na zdrowiu

Każda osoba poszkodowana w wypadku (która nie została uznana za wyłącznego sprawcę zdarzenia) ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Pomagamy osobom, które doznały obrażeń w wyniku:

  • obrażeń ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w rolnictwie,
  • błędów medycznych,
  • potknięć,
  • poślizgnięć,
  • innych wypadków.

Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Obrażenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego

Oferujemy  pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków komunikacyjnych. Odszkodowanie przysługuje każdej osobie która nie została uznana za wyłącznego sprawcę wypadku komunikacyjnego.

 

Współpracujący z nami specjaliści są gwarancją uzyskania dla Państwa najwyższych odszkodowań oraz innych świadczeń związanych bezpośrednio z wypadkiem.

 

W jaki sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc ?

 

Współpracujący z nami specjaliści oszacują należne Państwu odszkodowanie i będą Państwa reprezentować zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego jak i postępowania sądowego.

Nawiązując z nami współpracę w celu uzyskania odszkodowania niczym Państwo nie ryzykują, gdyż:

– nie pobieramy kosztów wstępnych,

– pokrywamy za Państwa koszt opłaty od pozwu,

– rozliczamy się z Państwem po uzyskaniu świadczeń,

– reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę powierzonych nam spraw. W umowach nie mamy zastrzeżonych ukrytych kosztów.

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź zainteresowania naszą ofertą zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty dotyczącej usług Europejskiego Instytutu Odszkodowań Sp. z o.o. zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.Wypadki przy pracy 

Oferujemy  pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków przy pracy.

 

Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi przy pracy mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie z ZUS.

 

W przypadku gdy wypadek przy pracy bądź w drodze do pracy nastąpił z winy pracodawcy, mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie z OC pracodawcy, a w przypadku gdyby takowego nie miał również bezpośrednio od pracodawcy.

 

Współpracujący z nami specjaliści są gwarancją uzyskania dla Państwa najwyższych odszkodowań oraz innych świadczeń związanych bezpośrednio z wypadkiem.

 

W jaki sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc ?

Współpracujący z nami specjaliści oszacują należne Państwu odszkodowanie i będą Państwa reprezentować zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem bądź pracodawcą jak i postępowania sądowego.

 

Nawiązując z nami współpracę w celu uzyskania odszkodowania niczym Państwo nie ryzykują, gdyż:

– nie pobieramy kosztów wstępnych,

– pokrywamy za Państwa koszt opłaty od pozwu,

– rozliczamy się z Państwem po uzyskaniu świadczeń,

– reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę powierzonych nam spraw. W umowach nie mamy zastrzeżonych ukrytych kosztów.

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź zainteresowania naszą ofertą zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty dotyczącej usług Europejskiego Instytutu Odszkodowań Sp. z o.o. zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.Wypadki w rolnictwie

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków w gospodarstwie rolnym.

 

O odszkodowanie mogą ubiegać się:

– właściciel gospodarstwa rolnego,

– osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,

– osoby pracujące na gospodarstwie,

– osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego,

którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona szkoda.

 

Współpracujący z nami specjaliści są gwarancją uzyskania dla Państwa najwyższych odszkodowań oraz innych świadczeń związanych bezpośrednio z wypadkiem w gospodarstwie rolnym.

 

W jaki sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc ?

Współpracujący z nami specjaliści oszacują należne Państwu odszkodowanie i będą Państwa reprezentować zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem jak i postępowania sądowego.

 

Nawiązując z nami współpracę w celu uzyskania odszkodowania niczym Państwo nie ryzykują, gdyż:

– nie pobieramy kosztów wstępnych,

– pokrywamy za Państwa koszt opłaty od pozwu,

– rozliczamy się z Państwem po uzyskaniu świadczeń,

– reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę powierzonych nam spraw. W umowach nie mamy zastrzeżonych ukrytych kosztów.

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź zainteresowania naszą ofertą zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty dotyczącej usług Europejskiego Instytutu Odszkodowań Sp. z o.o. zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.Potkniecia i poślizgnięcia 

W tej kategorii mieszczą się zdarzenia, które wynikają z niewykonania swoich podstawowych obowiązków przez właścicieli lub zarządcach nieruchomości. Trzeba pamiętać, że właściciel rzeczy musi ją tak utrzymywać i dbać o nią, aby nie zagrażała innym ludziom.

 

Jeżeli, ulegli Państwo wypadkowi – przewrócili się Państwo na chodniku –  to w pierwszej kolejności proszę zadzwonić. Przekażemy niezwłocznie wszystkie informacje konieczne do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego.

Przejmiemy na siebie wyjaśnienie całego zdarzenia, poinstruujemy jak się zachować.

W razie braku pozytywnej reakcji podmiotu odpowiedzialnego, bezwzględnie wyegzekwujemy sprawiedliwość w Państwa imieniu.

 

Proszę pamiętać, że w związku z tego typu zdarzeniami, może Państwu przysługiwać m.in. zadośćuczynienie pieniężne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, rentę itp.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty dotyczącej usług Europejskiego Instytutu Odszkodowań Sp. z o.o. zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.